มุ้งลวดกันฝุ่น PM 2.5 (Nanofiber)

มุ้งลวดกันฝุ่น PM 2.5 (Nanofiber)


จากปรากฏการณ์ฝุ่นล้อมเมืองที่เริ่มส่งผลรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนในเมืองหลวงเป็นวงกว้าง เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นภัยที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น แถมยังเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายจากการการสูดดมทางโพรงจมูก เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ


VR-PRO ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลปกป้องคุณและครอบครัวจากมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ้งลวดกันฝุ่น PM 2.5 (Nanofiber) ที่สามารถกันฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถคุณสมบัติในการกันละอองน้ำฝนเข้ามาในบริเวณบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันแมลงขนาดเล็ก และสามารถระบายอากาศได้ดี

 

ลูกค้าสามารถเลือกใช้มุ้งลวด มุ้งลวดกันฝุ่น PM 2.5 (Nanofiber) แทนมุ้งลวดไฟเบอร์ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากรูปแบบปกติที่ราคา 1,200บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำที่ 1 ตร.ม.)


          

Visitors: 1,833,754