โครงการ บุราสิริ บางนา

"ติดตั้งงานเรียบร้อย เสร็จตรงตามเวลา"

เพราะเรารู้ว่าเวลาของคุณลูกค้าสำคัญแค่ไหน VR-PRO จึงใส่ใจเรื่องความตรงต่อเวลา และส่งมอบผลงานคุณภาพให้กับลูกค้าได้พร้อมใช้งานตามเวลาที่ต้องการ 


ขอขอบคุณ คุณสุรบดินทร์ ที่ไว้วางใจให้ VR-PRO ได้ออกแบบและติดตั้งงานมุ้งลวดที่บ้าน โครงการ บุราสิริ บางนา (SANSIRI) 

Visitors: 606,496