ก่อนจะเสีย!!! เสียน้อยเสียยาก...เสียมากเสียง่าย

ราคา เป็นปัจจัยที่คนส่วนใหญ่มักสนใจเป็นเรื่องแรก ประมาณว่าถ้าราคาถูกแต่ได้ของเหมือนกัน จะจ่ายแพงกว่าทำไม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยในเรื่องราคาเป็นปัจจัยที่มักจะแปรผันกับคุณภาพที่เราได้รับ ตั้งแต่เรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ความสามารถและประสบการณ์ของช่างที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง รวมถึงคุณภาพในการให้บริการหลังการขาย เช่น ถ้าจะซ่อมบำรุงจะมาทำให้หรือไม่(ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ) สิ่งที่จะสื่อคือ ในทุกกระบวนการมีต้นทุน เช่น หากบริษัทเลือกใช้ช่างเกรด A ในการผลิตและติดตั้งงาน ย่อมต้องมีค่าแรงที่สูงกว่า บริษัทที่เลือกใช้ช่างเกรด C ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ส่งผลให้ราคาขายสูงตามไปด้วย ดังนั้น ราคาถูกหรือราคาแพงจึงไม่สามารถเทียบกันได้อย่างชัดเจน สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือ ราคาของเจ้านี้ คุณภาพแบบนี้ Serviceแบบนี้ เราคิดว่าเหมาะสมมั้ย พอใจมั้ย อย่าใช้วิธีการเลือกจากเจ้าที่มีราคาต่ำสุด เพราะเราอาจจะได้รับทั้งสินค้าและบริการในระดับต่ำที่สุดก็เป็นไปได้


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของคุณ

VR-PRO เรื่องมุ้งลวด...ยกให้เรา

https://www.vr-prosince2008.com

Line ID : @VR-PRO

Visitors: 1,089,074