อะไร...ทำให้ราคามุ้งลวดแต่ละเจ้าต่างกัน

       ราคามักเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ แต่สิ่งที่จะสะท้อนความคุ้มค่าที่แท้จริง คือ สิ่งที่เราได้รับ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้ กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้

       โดยปกติสิ่งที่เรามองเห็นจะอยู่ในรูปของสินค้า เช่น มุ้งลวดรูปแบบต่าง ๆ ,ความเรียบร้อยของการ fitting ,ความเรียบร้อยของการติดตั้งงาน และในส่วนของสิ่งที่เรามองไม่เห็น จะอยู่ในรูปของการให้บริการ เช่น การแนะนำงานที่ดี ,การเอาใจใส่ของพนักงาน ,การมีมาตรฐานและขั้นตอนที่ดี ,ความปลอดภัยที่เราได้รับจากช่างที่เข้ามาติดตั้งภายในบ้าน ,งานบริการหลังการขาย

       สิ่งที่เราได้รับในรูปแบบที่เรามองไม่เห็น เป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ราคาของแต่ละเจ้ามีความแตกต่างกัน


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของคุณ

VR-PRO เรื่องมุ้งลวด...ยกให้เรา

https://www.vr-prosince2008.com

Line ID : @VR-PRO

Visitors: 1,128,369