โดนยุงกัดเป็นประจำ!!! ทำไมไม่เป็นไข้เลือดออก

       จริง ๆ ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า ยุงทุกตัวไม่ได้เป็นพาหะของไข้เลือดออก แต่ยุงที่กัดเราแล้วจะทำให้เป็นไข้เลือดออกมีเฉพาะยุงลายตัวเมียเท่านั้น เพราะยุงลายตัวเมียต้องการโปรตีนจากเลือดของเรา เพื่อเอาไปสร้างไข่ และมักจะออกหาเหยื่อในช่วงกลางวันมากกว่าช่วงกลางคืน ดังนั้น ช่วงเวลากลางวันจึงต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังอย่าให้โดนยุงกัดมากที่สุด

       แต่จะดีที่สุดหากเราป้องกันไม่ให้ยุงได้มีโอกาสกัดเรา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของคุณ

VR-PRO เรื่องมุ้งลวด...ยกให้เรา

https://www.vr-prosince2008.com

Line ID : @VR-PRO

Visitors: 1,089,047