แมลงวัน ตัวอันตราย ร้ายกว่าที่คิด

       แมลงวันมีนิสัยชอบตอมสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นอาหารบูดเน่า เศษอาหาร สิ่งสกปรก และที่อันตรายสุด ๆ คือ อุจจาระที่เรี่ยราด อยู่ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายล้านตัว โดยจะติดตามตัว ปาก และขาของแมลง ซึ่งเมื่อแมลงวันมาตอมอาหารที่เรากินเข้าไป หรือมาตอมที่บริเวณใบหน้าของเรา จะทำให้เราได้รับหรือสัมผัสเชื้อโรค เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค บิด เป็นต้น

       การป้องกันแมลงวันควรทำทั้งภายและภายในบ้าน ในส่วนของภายนอกควรดูแลให้ไม่มีสิ่งสกปรกในบริเวณบ้าน แต่สำหรับภายในบ้านปัจจุบันนิยมติดตั้งมุ้งลวดเพื่อไม่ให้แมลงวันเข้าไปในบ้านได้


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของคุณ

VR-PRO เรื่องมุ้งลวด...ยกให้เรา

https://www.vr-prosince2008.com

Line ID : @VR-PRO

Visitors: 1,181,892