เฟรมมุ้งลวดมีกี่สีกันแน่...

       โดยปกติเฟรมมุ้งลวด จะมีสีมาตรฐาน 4 สี คือ สีขาว สีดำ สีชา และสีเงิน เพื่อให้เกิดความสวยงามระหว่างวงกบประตูหน้าต่างและเฟรมมุ้งลวด เราควรเลือกใช้เป็นสีเดียวกัน เช่น วงกบประตูหน้าต่างเป็นสีขาว ก็ควรเลือกใช้เฟรมมุ้งลวดเป็นสีขาว จะทำให้เกิดความกลมกลืนมากที่สุด

       แต่ในปัจจุบันมีการนำวงกบประตูหน้าต่างสีพิเศษ ที่นอกเหนือจากสีมาตรฐานทั้ง 4 สี มาใช้ในหลายโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับบ้าน ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเลือกใช้บริการทำสีพิเศษเฟรมมุ้งลวด เพื่อให้เป็นสีเดียวกับสีพิเศษของวงกบประตูหน้าต่าง


เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของคุณ

VR-PRO เรื่องมุ้งลวด...ยกให้เรา

https://www.vr-prosince2008.com

Line ID : @VR-PRO

Visitors: 1,311,385