บริการทำสีพิเศษ

ปัจจุบันมีการนำวงกบประตูหน้าต่างสีพิเศษที่นอกเหนือจากสีมาตรฐาน คือ สีขาว สีดำ สีชา และสีเงิน มาใช้ในหลายโครงการ เช่น ผู้ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างแบรนด์ Tostem ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการในเรื่องของความสวยงามและความกลมกลืนระหว่างวงกบประตูหน้าต่างที่เป็นสีพิเศษกับงานมุ้งลวด

ดังนั้นการทำสีเฟรมมุ้งลวดให้เหมือนกับเฟรมวงกบประตูหน้าต่าง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่เน้นในเรื่องของความสวยงาม ซึ่งทั้งนี้ราคาการให้บริการทำสีพิเศษจะขึ้นอยู่กับสีและรูปแบบของมุ้งลวดที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการเลือกใช้บริการ


          

Visitors: 1,833,748