บริการทำสีพิเศษ

ปัจจุบันมีการนำวงกบประตูหน้าต่างสีพิเศษที่นอกเหนือจากสีมาตรฐาน คือ สีขาว สำดำ สีชา และสีเงิน มาใช้ในหลายโครงการ ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการในเรื่องของความสวยงามและความกลมกลืนระหว่างวงกบประตูหน้าต่างที่เป็นสีพิเศษกับงานมุ้งลวด 

ดังนั้นการทำสีเฟรมมุ้งลวดให้เหมือนกับเฟรมวงกบประตูหน้าต่าง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่เน้นของความสวยงาม ทั้งนี้การให้บริการทำสีพิเศษจะขึ้นอยู่กับสีและรูปแบบของมุ้งลวดที่ต้องการ


Visitors: 79,107