Door for Pets ประตูสำหรับน้องหมาน้องแมว

Function Door for Pets เกิดมาจากการที่เราได้มีโอกาสออกแบบ และทำงานมุ้งลวดให้กับลูกค้าที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้าน ซึ่งปัญหาที่มักจะพบเป็นประจำคือ น้องหมาและน้องแมวมักจะทำมุ้งลวดขาด เนื่องจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ การที่น้องหมาน้องแมวมีความต้องการที่จะเข้าออกระหว่างในบ้านและนอกบ้าน ทาง VR-PRO จึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาประตูมุ้งลวด สำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะ เพื่อที่ได้ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้

 


 

หมายเหตุ    - ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง 2,500 บาท ต่อหลัง (Per Job)

             - ราคานี้เป็นราคาสำหรับมุ้งลวดตั้งแต่ 10 บานขึ้นไป


      

Visitors: 901,976