Door for Pets ประตูสำหรับน้องหมาน้องแมว

Function Door for Pets เกิดมาจากการที่เราได้มีโอกาสออกแบบ และทำงานมุ้งลวดให้กับลูกค้าที่มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้าน ซึ่งปัญหาที่มักจะพบเป็นประจำคือ น้องหมาและน้องแมวมักจะทำมุ้งลวดขาด เนื่องจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ การที่น้องหมาน้องแมวมีความต้องการที่จะเข้าออกระหว่างในบ้านและนอกบ้าน ทาง VR-PRO จึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาประตูมุ้งลวด สำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะ เพื่อที่ได้ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้

 


           

Visitors: 1,833,728