มุ้งจีบพับเก็บ

มุ้งจีบพับเก็บ เป็น Function มุ้งลวดที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก โดยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานส่วนที่เป็นมุ้งจะถูกรวบเก็บไว้ที่ด้านข้าง ทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพหากมองจากในบ้านออกไปข้างนอก และจะไม่เป็นที่เก็บฝุ่นขณะไม่ใช้งานอีกด้วย ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ มุ้งจีบสามารถติดตั้งและใช้งานได้ดีกับหน้างานแบบที่มีความพิเศษ หรือพื้นที่ในการติดตั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากทำ Built In แต่ข้อจำกัดของมุ้งจีบประการหนึ่งที่สำคัญ คือ ความไม่ทนทานต่อการใช้งานหนักเป็นประจำ เช่น ประตูหน้าบ้าน , ประตูโรงรถ และประตูครัว ลูกค้าสามารถคิดราคามุ้งจีบพับเก็บได้เอง ตามราคาดังต่อไปนี้ 1. มุ้งจีบพับเก็บสำหรับหน้าต่าง 2,500 บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำที่ 1 ตารางเมตร) 2. มุ้งจีบพับเก็บสำหรับประตู (Walker) 3,600 บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำที่ 2 ตารางเมตร)

 


หมายเหตุ    - ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง 2,000 บาท ต่อหลัง (Per Job)

               - ราคานี้เป็นราคาสำหรับมุ้งลวดตั้งแต่ 10 บานขึ้นไป


Visitors: 300,652