มุ้งจีบพับเก็บ

มุ้งจีบพับเก็บเป็น Function ที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก  โดยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานส่วนที่เป็นมุ้งจะถูกรวบเก็บไว้ที่ด้านข้าง ทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพหากมองจากในบ้านออกไปข้างนอก และจะไม่เป็นที่เก็บฝุ่นขณะไม่ใช้งานอีกด้วย  ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ มุ้งจีบสามารถติดตั้งและใช้งานได้ดีกับหน้างานที่มีความพิเศษ หรือพื้นที่ในการติดตั้งมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากทำ Built In แต่ข้อจำกัดของมุ้งจีบประการหนึ่งที่สำคัญ คือ ความไม่ทนทานต่อการใช้งานหนักเป็นประจำ เช่น ประตูหน้าบ้าน , ประตูโรงรถ และประตูครัว

ลูกค้าสามารถคิดราคามุ้งจีบพับเก็บได้เอง  ตามราคาดังต่อไปนี้

1. มุ้งจีบพับเก็บหน้าต่าง  2,500 บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำที่ 1 ตร.ม.) 

2. มุ้งจีบพับเก็บประตู (Walker)  3,600 บาท/ตร.ม. (ขั้นต่ำที่ 2 ตร.ม.)

 

หมายเหตุ   - ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง 2,000 บาท ต่อหลัง (Per Job)

                - ราคานี้เป็นราคาสำหรับมุ้งลวดตั้งแต่ 10 บานขึ้นไป


Visitors: 79,136