มุ้งลวดจีบ

มุ้งลวดจีบ เป็น Function มุ้งลวดที่เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก ซึ่งเป็นมุ้งลวดที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานส่วนที่เป็นมุ้งจะถูกรวบเก็บไว้ที่ด้านข้าง ทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพหากมองจากในบ้านออกไปข้างนอก และจะไม่เป็นที่เก็บฝุ่นในขณะที่ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย ในอดีตมุ้งลวดจีบ ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมุ้งลวดทั่วไป แต่ในปัจจุบันมุ้งลวดจีบ ราคาไม่สูงมากนัก และหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับในเรื่องของความสวยงาม ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่า


ข้อดีของมุ้งลวดจีบ
- ทำให้บ้านดูสวยงามเรียบร้อย เนื่องจากสามารถพับเก็บมุ้งลวดจีบได้เวลาไม่ใช้งาน ไม่มีมุ้งลวดค้างตลอดเวลา
- มุ้งลวดจีบสามารถใช้ได้กับหน้างานเกือบทุกประเภท ทั้งที่มีรางมุ้ง ไม่มีรางมุ้ง รวมถึงหน้างานที่มีข้อจำกัดซึ่งมักเกิดจากการ Built In
- มุ้งลวดจีบสามารถใช้งานกับหน้างานที่มีความกว้างมาก ที่มุ้งลวดทั่วไปไม่สามารถทำได้ เช่น ประตูบานเฟี้ยม โดยสามารถเลือกใช้มุ้งลวดจีบพ่วง Wide Span (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อเสียของมุ้งลวดจีบ
- ในขณะใช้งานเมื่อมองผ่านมุ้งลวดจีบจากในบ้านออกไปนอกบ้านจะรู้สึกไม่โล่งตา เนื่องจากมุ้งลวดจีบมีลักษณะเป็นพับ ๆ 

- ลมสามารถผ่านมุ้งลวดจีบได้น้อยกว่ามุ้งลวดไฟเบอร์
- มุ้งลวดจีบ ราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับมุ้งลวดบานเลื่อนและบานเปิดทั่วไป

- มุ้งลวดจีบจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่ามุ้งลวดบานเลื่อนและบานเปิดทั่วไป ซึ่งโดยปกติมุ้งลวดจีบ
หน้าต่างจะมีอายุประมาณ 5-7 ปี และมุ้งลวดจีบประตูจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี โดยอายุการใช้งานจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ และ ฝีมือช่างที่ใช้ในการประกอบและติดตั้ง ซึ่งในส่วนนี้เองจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคามุ้งลวดจีบของแต่ละผู้ให้บริการมีความแตกต่างกัน
- การทำความสะอาดมุ้งลวดจีบค่อนข้างยาก และใช้เวลาค่อนข้างนาน

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานมุ้งลวดจีบ
- ในการใช้งานไม่ควรเปิดมุ้งลวดจีบค้างไว้ เนื่องจากจะทำให้จีบที่อัดพับไว้คลายตัวในระยะยาว
- ในการใช้งานมุ้งลวดจีบ เวลาเปิดปิดควรจับที่บริเวณกึ่งกลาง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของมุ้งลวดจีบออกไปได้ เนื่องจากหากเราจับที่บริเวณค่อนมาทางด้านล่าง เฟรมด้านล่างจะเคลื่อนตัวนำหน้าเฟรมด้านบน ทำให้ในระยะยาวเชือกจะไม่วิ่งในแนวตรงและเกิดการเสียดสีจนทำให้เชือกขาดได้          

Visitors: 1,843,710