FOR CUSTOMER

          Section นี้ตั้งใจทำขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับงานช่าง ไม่ว่าจะเป็นงาน  มุ้งลวด,ผ้าม่าน ,Built In และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน ซึ่ง 3 ปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาคือ

เป็นปัจจัยที่คนส่วนใหญ่มักสนใจเป็นเรื่องแรก ประมาณว่าถ้าราคาถูกแต่ได้ของเหมือนกัน จะจ่ายแพงกว่าทำไม...  
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เราควรพิจารณาเป็นอย่างแรก แต่คนส่วนใหญ่มักคำนึงราคาเป็นอย่างแรก...
เราทุกคนอยากได้ช่างที่เป็นมืออาชีพมาทำงานให้ แต่ในความเป็นจริงมีช่างที่เป็นมืออาชีพอยู่ไม่มาก ...