มุ้งลวดกรอบเหล็ก

มุ้งลวดกรอบเหล็กเกิดจากการพัฒนา Product เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับ Function การใช้งานที่เน้นความแข็งแรงทนทาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในบ้านทุกหลังมีจุดที่เราต้องใช้งานบ่อยมากในแต่ละวัน คือ ประตูหน้าบ้าน ประตูโรงรถ และประตูครัว

 

ลูกค้าสามารถคิดราคามุ้งลวดกรอบเหล็กได้เอง(ขนาดต่อบานไม่เกิน 1.00 ม. X 2.20 ม.) ตามราคาดังต่อไปนี้

1.  มุ้งลวดกรอบเหล็กบานเปิด  4,900 บาท/บาน

2. มุ้งลวดกรอบเหล็กบานเลื่อน 1 บาน  5,900 บาท/บาน

3. มุ้งลวดกรอบเหล็กบานเลื่อน 2 บาน  11,800 บาท/ชุด

 

หมายเหตุ ราคาขายไม่รวมค่าติดตั้ง 2,000 บาทต่อหลัง (Per Job)